გამოცემები

საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი

Authors: ზვიად ბარქაია, ბაკურ კვაშილავა, ნინო გოგოლაძე, ირაკლი ქობალია, ივანე ჩხიკვაძე

დემოკრატიულ საზოგადოებებში პოლიტიკურ პარტიებს მრავალი მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრიათ: არჩევნებში მონაწილეობასა და კანდიდატების წარდგენასთან ერთად, ისინი პოლიტიკის შემუშავების, მმართველობაში მონაწილეობის, საზოგადოებრივ ინტერესთა გაერთიანების თუ პოლიტიკური სოციალიზაციის მნიშვნელოვან როლსაც ასრულებენ. პარტიების ინსტიტუციური სიჯანსაღე ამ მნიშვნელოვანი ფუნქციების წარმატებით შესრულებას განაპირობებს. „საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტის“ მეორე გამოცემა სწორედ იმის უკეთ შესასწავლად შეიქმნა, თუ განვითარების რა გზა გაიარეს პოლიტიკურმა პარტიებმა და როგორ შეგვიძლია უკეთ დავძლიოთ ის პრობლემები, რომლებიც დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობის პროცესს ახლავს.

თბილისში სარკინიგზო ხაზის განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტი

Authors: ირაკლი ჟვანია

წინამდებარე დოკუმენტი მიზნად ისახავს თბილისის სარკინიგზო ხაზთან დაკავშირებული მოსაზრებებისა და მიდგომების შეფასებას კომპლექსური ქალაქგანვითარებითი კუთხით. დასკვინის სახით კი ჩამოთვლილია ის მიზნები, რომელთა მიღწევაც შესაძლებელია რკინიგზის ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში სამგზავრო ფუნქციის შენარჩუნებით და შემოვლით მარშრუტზე მხოლოდ დიდი სატვირთო და ტრანზიტული მოძრაობის გადატანით.

ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევები საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე COVID 19-ის პანდემიის დროს

Authors: ნინო მირზიკაშვილი

 პანდემიასთან ბრძოლის დროს, ეპიდემიის სწორად მართვის პროცესში, მნიშვნელოვანია როგორც ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა, ისე ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების როლი. წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მიმოიხილავს საქართველოში ახალი კორონა ვირუსის გავრცელებას და მთავრობის მიერ გატარებულ ღონისძიებებს. მთავარი ნაწილი ეთმობა პრობლემების ანალიზს მუნიციპალურ დონეზე და შემუშავებულია რეკომენდაციები შესაბამისი უწყებებისთვის.

ადგილობრივი პოლიტიკის ინტერესების შეფასება

Authors: სოფიო ჩაჩანიძე, მარიამ საყევარიშვილი

კვლევის ფარგლებში, ქ. თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონში გაიმართა ფოკუსური დისკუსიები ადგილობრივი მოსახლეობისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან და გამოვლინდა აქტუალური საჭიროებები, რომლებიც აღნიშნული რეგიონებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. 

 

წინასაარჩევნო პროგრამების მიმოხილვა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის

Authors: ბაკურ კვაშილავა

კვლევის მიზანია პოლიტიკური პარტიების მსოფლმხედველობისა და წინასაარჩევნო პროგრამების შედარებითი ანალიზი, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. შედარებითი ანალიზი მოიცავს ყველა იმ პოლიტიკური პარტიას რომლებმაც www.partiebi.ge-ს პლათფორმა გამოიყენეს და ასევე სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებმაც საჯაროდ წარადგინეს წინასაარჩევნო პროგრამული ხედვები.

 

EECMD და COVID-19 პანდემია – ახალი გამოწვევები, ახალი რეალობა

Authors: ნანა კობაიძე, ლევან ცუცქირიძე, მაია მაჭავარიანი

EECMD-ის 2020 წლის მოკლე ანგარიში, COVID-19-ის პანდემიის პირობებში, ორგანიზაციის საქმიანობის, არსებული გამოწვევებისა და ახალ რეალობაზე მორგებული სამუშაო ფორმატის შესახებ.

 

დემოკრატიის გასაძლიერებლად: 2019 წლის ანგარიში

Authors: ნანა კობაიძე, ლევან ცუცქირიძე, მაია მაჭავარიანი

EECMD 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში დემოკრატიული პროგრესის მხარდასაჭერად რეგიონში.

ქალი ამომრჩევლის ელექტორალური ქცევის ირაციონალური და რაციონალური ასპექტები

Authors: თამარ ბაგრატია

კვლევის მიზანია, პოლიტიკურ პარტიებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს გააცნოს სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება და ყურადღება გაამახვილოს ქალთა ელექტორალური ქცევის თავისებურებების მნიშვნელობაზე. პუბლიკაცია დაეხმარება პოლიტიკურ პარტიებს, შეიმუშაონ ქალ ამომრჩეველთან კომუნიკაციის სტრატეგიები და წარმართონ მათზე ორიენტირებული ეფექტიანი საარჩევნო კამპანიები. საარჩევნო ადმინისტრაციას და არასამთავრობო თუ სამთავრობო ორგანიზაციებს კი დაეხმარება ქალი ამომრჩევლის აქტივობის გაზრდის პროგრამების შემუშავების პროცესში.