გამოცემები

2020 წლის ანგარიში

Authors: ნანა კობაიძე, ლევან ცუცქირიძე, მაია მაჭავარიანი

EECMD 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში დემოკრატიული პროგრესის მხარდასაჭერად რეგიონში.

ელექტრონული არჩევნების მომავალი საქართველოში

Authors: მარიამ ჩიხლაძე

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) დაკვეთით, პროექტის „დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის მხარდაჭერა და გაძლიერება წინასაარჩევნო პერიოდში“ ფარგლებში, რომელიც „ღია საზოგადოების ფონდის“ მიერ არის დაფინანსებული.

შიდაპარტიული დემოკრატია ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში

Authors: ბაკურ კვაშილავა

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) დაკვეთით, დანიის პოლიტიკური პარტიებისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის (DIPD) მიერ დაფინანსებული პროექტის „დემოკრატიული პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერება“ ფარგლებში.

დამხმარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი მუნიციპალიტეტებისათვის გენდერულ ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

Authors: შორენა კახიძე

დოკუმენტის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ საბიუჯეტო უფლებამოსილების ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით გენდერული ბიუჯეტირების არსებული მექანიზმების გამოყენების მაქსიმალური მხარდაჭერა. დოკუმენტი მიზნად ისახავს ასახოს საერთაშორისო გამოცდილება, დამოუკიდებელი კვლევების შედეგები კონკრეტული მიმართულებით, მხოლოდ დაინტერესებულ მხარეთა მიერ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების უზრუნველსაყოფად.

კრიზისის გადალახვიდან – XXI საუკუნის საარჩევნო ადმინისტრაციისკენ: რეფორმის პაკეტის ძირითადი ხედვა და პრინციპები

Authors: EECMD

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) მიერ, პროექტის – „დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის მხარდაჭერა და გაძლიერება წინასაარჩევნო პერიოდში“ ფარგლებში.

COVID-19-ის პანდემიის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე რეგიონულ ჭრილში (თბილისი, აჭარა, იმერეთი, კახეთი და შიდა ქართლი)

Authors: თამარ ხორბალაძე

პანდემიამ 2020 წელი, ჯანდაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევების გარდა, ეკონომიკური თვალსაზრისითაც მძიმე წლად აქცია. Covid 19-ის ეკონომიკური შედეგების დათვლა და პროგნოზების გაკეთება, როგორც მსოფლიოს, ისე საქართველოს მასშტაბით ჯერ კიდევ 2020 წლის გაზაფხულზე დაიწყო. 2020 წლის ბოლოსთვის ეს ეფექტი უფრო გამოიკვეთა და შეიძლება მეტ-ნაკლებად კონკრეტული ციფრებით დაითვალოს გავლენა, რომელიც წელს ქვეყნის ეკონომიკამ, მათ შორის რეგიონების ეკონომიკამ მიიღო.