გამოცემები

გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის საბიუჯეტო პრიორიტეტების კვლევა

Authors: სოსო მეზვრიშვილი, ნინა ვანიშვილი, თათია ქართლელიშვილი, მარიკა მღებრიშვილი

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სერვისები და დახმარებები გორის მუნიციპალიტეტში

Authors: გიორგი ორმოცაძე, თედო ევგენიძე

“საქართველო საუკუნის ცვლილებების ფონზე – სცენარები მომავლისთვის”

Authors: ბაკურ კვაშილავა (პოლიტიკის მკვლევარი, სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა, GIPA), გიორგი წულაია (ეკონომისტი); კობა თურმანიძე (კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), კორნელი კაკაჩია (საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი GIP), ლევან ცუცქირიძე (აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), ნინო რობაქიძე (მედიის მკვლევარი).

2021 წლის ანგარიში

Authors: ნანა კობაიძე, ლევან ცუცქირიძე, მაია მაჭავარიანი, სალომე მუხურაძე, ნინო ხითარიშვილი, ირინე კურტანიძე

EECMD-ის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში დემოკრატიული პროგრესის მხარდასაჭერად რეგიონში.

სამეგრელო-ზემო სვანეთი საინვესტიციო პოტენციალის ანალიზი

Authors: გიგი ორმოცაძე, თამარ ხორბალაძე, თედო ევგენიძე

საინვესტიციო პოტენციალის ანალიზი წარმოადგენს პირველ ნაბიჯს, როგორც შესაძლებლობას
ანალიზზე დაფუძნებული პოლიტიკის დაგეგმვის და წარმოებისთვის.

საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე საჯარო ფინანსების მართვასთან დაკავშირებული გამოწვევები

Authors: შორენა კახიძე

საზოგადოების საერთო კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, თითოეული მოქალაქისა თუ რომელიმე ჯგუფის თავისუფალი განვითარება, სრულფასოვანი საზოგადოებრივი მომსახურების გაწევა შეუძლებელია მხოლოდ ცენტრალიზებული მმართველობის პირობებში. იმისათვის, რომ მმართველობის სისტემამ სათანადოდ უპასუხოს მოსახლეობის მოთხოვნილებებს და უზრუნველყოს მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, აუცილებელია მმართველობითი უფლებამოსილებებისა და რესურსების გადანაწილება ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეებს შორის.