გამოცემები

სამეგრელო-ზემო სვანეთი საინვესტიციო პოტენციალის ანალიზი

Authors: გიგი ორმოცაძე, თამარ ხორბალაძე, თედო ევგენიძე

საინვესტიციო პოტენციალის ანალიზი წარმოადგენს პირველ ნაბიჯს, როგორც შესაძლებლობას
ანალიზზე დაფუძნებული პოლიტიკის დაგეგმვის და წარმოებისთვის.

საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე საჯარო ფინანსების მართვასთან დაკავშირებული გამოწვევები

Authors: შორენა კახიძე

საზოგადოების საერთო კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, თითოეული მოქალაქისა თუ რომელიმე ჯგუფის თავისუფალი განვითარება, სრულფასოვანი საზოგადოებრივი მომსახურების გაწევა შეუძლებელია მხოლოდ ცენტრალიზებული მმართველობის პირობებში. იმისათვის, რომ მმართველობის სისტემამ სათანადოდ უპასუხოს მოსახლეობის მოთხოვნილებებს და უზრუნველყოს მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, აუცილებელია მმართველობითი უფლებამოსილებებისა და რესურსების გადანაწილება ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეებს შორის. 

COVID-19- ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია საქართველოში და ადგილობრივი ხელისუფლების როლი პანდემიის დამარცხებაში

Authors: ნინო მირზიკაშვილი

თბილისის მერობის კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამების მიმოხილვა

Authors: ბაკურ კვაშილავა

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) დაკვეთითა და საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. პუბლიკაციის მიზანია თბილისის მერობის კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამების შედარებითი ანალიზი, 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის.

2020 წლის ანგარიში

Authors: ნანა კობაიძე, ლევან ცუცქირიძე, მაია მაჭავარიანი

EECMD 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში დემოკრატიული პროგრესის მხარდასაჭერად რეგიონში.