2021 წლის ანგარიში

EECMD-ის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში დემოკრატიული პროგრესის მხარდასაჭერად რეგიონში.

იხილეთ დოკუმენტი