დემოკრატიის სკოლების ღონისძიება ქუთაისში: როკი და დემოკრატია

იხილეთ მეტი
საარჩევნო კამპანიის წარმოების უნარების გაძლიერება ქალ კანდიდატებში

იხილეთ მეტი
პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდა

იხილეთ მეტი
პოლიტიკის ფორმულირების საჭიროებები და შესაძლებლობები პოლიტიკურ პარტიებსა და არასამთავრობო სექტორში

იხილეთ მეტი