დემოკრატიის სკოლები საქართველოში

მოცემული პუბლიკაცია წარმოადგენს დემოკრატიის განათლების პროგრამის შესახებ სპეციალურად მომზადებულ საინფორმაციო ბროშურას. მასში განმარტებულია დემოკრატიის სკოლების ფუნქციონირების ამოცანები, მუშაობის მეთოდოლოგია და მოცემულია ინფორმაცია ძირითადი სასწავლო მოდულების შესახებ. ასევე, საუბარია იმ უნიკალურ შესაძლებლობებზე, რასაც ნიმდი დემოკრატიის სკოლის მსმენელებსა და კურსდამთავრებულებს სასწავლო პროცესის პარალელურად სთავაზობს.

დემოკრატიის სკოლის პილოტური პროექტი თელავში 2011 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. ხუთთვიანი პროექტის დასრულებისა და მისი შეჯამების შემდეგ, NIMD გააფართოვა პროგრამის გეოგრაფია და ახლა უკვე საქართველოს ოთხ ქალაქში ფუნქციონირებს დემოკრატიის სკოლები: ბათუმი, ქუთაისი, გორი და თელავი.

NIMD ეყრდნობა სხვადასხვა ქვეყნებში დაგროვილ გამოცდილებას დემოკრატიის განათლების სფეროში და ადგილობრივი ექსპერტების ცოდნას, აქტიური მოქალაქეებისათვის ეფექტური საგანმანათლებლო პლატფორმის შესაქმნელად. პროგრამის მონაწილეები დაეუფლებიან დემოკრატიის ძირითად კონცეფციებს, გაიღრმავებენ ანალიტიკურ შესაძლებლობებს და დაეუფლებიან პრაქტიკულ უნარებს, საკუთარი იდეების რეალობაში განსახორციელებლად.

იხილეთ დოკუმენტი