დემოკრატიას დემოკრატები სჭირდება:წლიური ანგარიში 2016

პუბლიკაციაში შეჯამებულია ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის, აღმოსავლეთ ევროპის ოფისის 2016 წლის საქმიანობა. გასული წელი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და საკმაოდ ინტენსიური წელი იყო ორგანიზაციისათვის. მისი საქმიანობის მასშტაბი სამხრეთ კავკასიის შემდეგ უკრაინაზე გაფართოვდა. პუბლიკაციის საშუალებით მკითხველს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს NIMD-ის გუნდს, მისი პროგრამების საქმიანობას და იმ სიახლეებს, რაც პირველად 2016 წელს განხორციელდა.

იხილეთ დოკუმენტი