Democracy School study round 2022 in Chisinau

Romanian version ⬇️

Eastern European Centre for Multiparty Democracy (EECMD)   is pleased to announce the call for applications for the Democracy School study round 2022 in Chisinau

Democracy Schools are developed to strengthen the demand for democracy at a grassroots level and to create the necessary basis for political pluralism and anti-corruption action in Republic of Moldova.

Democracy School is an in-depth, two and a half months educational program that focuses on democratic governance, democratic policy, anti-corruption and political action issues in Moldova. The Democracy Education program is designed for the representatives of political parties, public, local authorities, civil society, public organizations and media sectors and other aspiring community leaders. The final Certificate is issued after successful completion of the training program.

The Democracy School invites trainers from different spheres and backgrounds, notorious political analysts, academics, representatives of non-governmental organizations, former politicians and well-known public figures.

Period of studying: 2 times/week, Mid of January- End of March 2022.

Format: Hybrid. Depending on the pandemic situation the modules will include on-line and physical sessions.

The Democracy School study modules include:

 • Introduction to Democratic Politics
 • Governance and Democracy
 • Anti-corruption approaches and policies
 • Political Advocacy, e-democracy
 • Political parties-civil organizations-citizen dialogue

The number of participants is limited.
The selection process takes place through the submission of an application and an interview.
Participation in the Democracy does not imply financial contribution from the applicants and will be financed by the project.
Application deadline: 15 of December 2021

 The vaccination of the participants will be assessed as advantage.

Contact Information: eharabara@eecmd.org

If interested, please submit your application by accessing the following APPLICATION FORM, within set deadline.

Romanian version

Centrul Est-European pentru Democrație Multipartid (EECMD) are plăcerea de a anunța apelul de candidaturi pentru Școala Democrației runda de studii 2022 la Chișinău.

Școala Democrației a fost dezvoltate pentru a consolida cererea de democrație la nivel elementar și pentru a crea baza necesară pentru pluralismul politic și eforturile anticorupție în Republica Moldova.

Școala Democrației este un program educațional aprofundat, de două luni și jumătate, care se concentrează pe probleme de guvernare democratică, politică democratică, anticorupție și acțiune politică în Moldova. Programul educație pentru democrație este conceput pentru reprezentanții partidelor politice, autorităților publice centrale și locale, societății civile, organizațiilor publice și ai sectoarelor mass-media și altor lideri comunitari aspiranți.

În cadrul programului, Școala Democrației invită formatori din diferite sfere și medii, analiști politici notorii, cadre universitare, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, foști politicieni și personalități publice cunoscute.

Perioada de studii: de 2 ori/săptămâna, jumătatea lunii ianuarie – sfârșitul lunii martie 2022.

Format: hibrid. În funcție de situația de pandemie, modulele vor include sesiuni online și fizice.

Modulele de studiu Școala Democrației includ:

– Introducere în Politica Democratică

– Guvernare și democrație

– Abordări și politici anticorupție

– Advocacy politică, e-democrație

– dialog partide politice-organizații civile-cetățeni

 • Numărul de participanți este limitat.
 • Procesul de selecție are loc prin depunerea unei cereri și a unui interviu.
 • Participarea la Democrație nu implică contribuție financiară din partea solicitanților și va fi finanțată prin proiect.
 • Termenul limită de aplicare: 15 decembrie 2021
 • Vaccinarea participanților va fi apreciată ca un avantaj.
 • Informații de contact: eharabara@eecmd.org

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să depuneți cererea dvs. accesând următorul FORMULAR DE APLICARE, în termenul stabilit.

Eastern European Centre for Multiparty Democracy (EECMD)  is pleased to announce the call for applications for the Democracy School study round 2022 in Chisinau