მაია მაჭავარიანი

მაია მაჭავარიანი იკავებს პროგრამების დირექტორის პოზიციას. 2013-2015 წლებში იგი ხელმძღვანელობდა NIMD-ის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ პროგრამას. 2012-2013 წლებში მაია მუშაობდა USAID-ის დაფინანსებულ პროექტ „დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში“ – (G3), საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში.

მაია არის დუბლინის უნივერსტეტის, პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტის  დოქტორანტობის კანდიდატი. 2017-2018 წლებში მაია მონაწილეობდა სამეცნიერო გაცვლით პროგრამებში ჰარვარდის უნივერსტეტსა და ოქსფორდ ბრუქსის უნივესტეტებში. მაია ფლობს მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში პრაღის მეტროპოლიტენის უნივერსტეტიდან და ბაკალავრისა და მაგისტრის დიპლომს თურქულ ენასა და ლიტერატურაში.