ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევები საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე COVID 19-ის პანდემიის დროს

 პანდემიასთან ბრძოლის დროს, ეპიდემიის სწორად მართვის პროცესში, მნიშვნელოვანია როგორც ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა, ისე ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების როლი. წარმოდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტი მიმოიხილავს საქართველოში ახალი კორონა ვირუსის გავრცელებას და მთავრობის მიერ გატარებულ ღონისძიებებს. მთავარი ნაწილი ეთმობა პრობლემების ანალიზს მუნიციპალურ დონეზე და შემუშავებულია რეკომენდაციები შესაბამისი უწყებებისთვის.

იხილეთ დოკუმენტი