წინასაარჩევნო პროგრამების მიმოხილვა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის

Authors: ბაკურ კვაშილავა

კვლევის მიზანია პოლიტიკური პარტიების მსოფლმხედველობისა და წინასაარჩევნო პროგრამების შედარებითი ანალიზი, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. შედარებითი ანალიზი მოიცავს ყველა იმ პოლიტიკური პარტიას რომლებმაც www.partiebi.ge-ს პლათფორმა გამოიყენეს და ასევე სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებმაც საჯაროდ წარადგინეს წინასაარჩევნო პროგრამული ხედვები.

 

იხილეთ დოკუმენტი