შიდაპარტიული დემოკრატია ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) დაკვეთით, დანიის პოლიტიკური პარტიებისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის (DIPD) მიერ დაფინანსებული პროექტის „დემოკრატიული პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციური და საარჩევნო შესაძლებლობების გაძლიერება“ ფარგლებში.

იხილეთ დოკუმენტი