ფული და პოლიტიკა: სისტემური, ინსტიტუციური და კულტურული ფაქტორების გავლენა პოლიტიკურ კონკურენციაზე

26-27 ივნისს საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის ოფისის, ევროპის საბჭოს, International IDEA-ს, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდისა და აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის ორგანიზებით მესამე ყოველწლიური რეგიონული კონფერენცია: „ფული და პოლიტიკა“ გაიმართა.  ეს სტატია ამ კონფერენციაზე გამოსვლის ტექსტს ეფუძნება.

იხილეთ დოკუმენტი