უსახლკაროები და მათი ღირსეული ცხოვრებისთვის შესაბამისი უფლებების უზრუნველყოფა – თბილისის რეგიონული განვითარების გზამკვლევი
იხილეთ დოკუმენტი