საქართველოს დემოკრატიული უკუსვლა: ძლიერდება თუ არა გეზი რუსეთისკენ?
იხილეთ დოკუმენტი