საპარლამენტო არჩევნები 2020 – დიალოგი ამომრჩეველთან

EECMD-ის წინასაარჩევნო აქტივობების ანგარიში 2020 

იხილეთ დოკუმენტი