სამეგრელო-ზემო სვანეთი საინვესტიციო პოტენციალის ანალიზი

საინვესტიციო პოტენციალის ანალიზი წარმოადგენს პირველ ნაბიჯს, როგორც შესაძლებლობას
ანალიზზე დაფუძნებული პოლიტიკის დაგეგმვის და წარმოებისთვის.

იხილეთ დოკუმენტი