საზოგადოების ჩართულობა ბათუმის ურბანული განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში

იხილეთ დოკუმენტი