საგზაო გარემოს გაუმჯობესება შშმ პირებისთვის, მოხუცებისა და ბავშვებისთვის – თბილისის რეგიონული განვითარების გზამკვლევი
იხილეთ დოკუმენტი