პოლიტიკური პარტიების ინსტიტუციური განვითარების პროგრამა

პუბლიკაცია იმ მეთოდოლოგიაზე მოგითხრობთ, რომელსაც NIMD-ის პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამა იყენებს პოლიტკური პარტიების სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში.

NIMD-ის პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამა ხელს უწყობს პოლიტიკური პარტიების ორგანიზაციული ანალიზის, ინსტიტუციონალური და ფართოდ მიღებული ორგანიზაციული განვითარების გეგმის ფორმირებას. პროექტის ფარგლებში, NIMD ეხმარება პოლიტიკურ პარტიებს, ტრენინგების, სემინარების, კვლევებისა და კონსულტაციების ორგანიზებით. ასევე შიდა პარტიული დიალოგის, საერთაშორისო ექსპერტიზის გაზიარებისა და ორგანიზაციული განვითარების გეგმის შემუშავებაში. NIMD-ისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები თანამშრომლობენ შიდა პარტიული დიალოგის განვითარების კუთხით, ასევე პარტიის სამომავლო გეგმების, მისიის, ორგანიზაციული სიძლიერის, სისუსტეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების საკითხებზე.

პარტიების ინსტიტუციონალური განვითარების მხარდაჭერით, NIMD-ი ხელს შეუწყობს ძლიერი, მდგრადი პოლიტიკური ინსტიტუტების შექმნას, რაც მრავალპარტიული დემოკრატიის საწინდარია.

იხილეთ დოკუმენტი