მრგვალი მაგიდა უკრაინასა და ლვოვის რეგიონში დეცენტრალიზაციის შესახებ

ანალიტიკური შეჯამება „EECMD-ის მრგვალი მაგიდა უკრაინასა და ლვოვის რეგიონში დეცენტრალიზაციის შესახებ“ ინოვაციური კვლევის ცენტრის ექსპერტების, დ. მარიან ლოპატასა და დ. იევენ ლანიუკის ავტორობით არის შედგენილი. პუბლიკაცია, 2017 წლის ნოემბერში, ლვოვში აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) ორგანიზებით გამართული მრგვალი მაგიდის დროს ექსპერტების მიერ გაჟღერებული არგუმენტებისა და შემოთავაზებების შეჯამებას წარმოადგენს. პუბლიკაცია აღწერს დეცენტრალიზაციის პროცესის უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებს, დეცენტრალიზაციის რეფორმის პოლიტიკურ პარტიებსა და უკრაინის პოლიტიკურ სისტემაზე გავლენას, ისევე როგორც ლვოვის რეგიონში დეცენტრალიზაციის პროცესის ძირითად მახასიათებლებს.

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე

იხილეთ დოკუმენტი