მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში და ინფორმაციის საჯაროობა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში

წალენჯიხის რეგიონული განვითარების გზამკვლევი

იხილეთ დოკუმენტი