კულტურული მემკვიდრეობა რეგიონის განვითარებისთვის – გორის რეგიონული განვითარების გზამკვლევი
იხილეთ დოკუმენტი