კრიზისის გადალახვიდან – XXI საუკუნის საარჩევნო ადმინისტრაციისკენ: რეფორმის პაკეტის ძირითადი ხედვა და პრინციპები

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) მიერ, პროექტის – „დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის მხარდაჭერა და გაძლიერება წინასაარჩევნო პერიოდში“ ფარგლებში.

იხილეთ დოკუმენტი