თბილისში სარკინიგზო ხაზის განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტი

წინამდებარე დოკუმენტი მიზნად ისახავს თბილისის სარკინიგზო ხაზთან დაკავშირებული მოსაზრებებისა და მიდგომების შეფასებას კომპლექსური ქალაქგანვითარებითი კუთხით. დასკვინის სახით კი ჩამოთვლილია ის მიზნები, რომელთა მიღწევაც შესაძლებელია რკინიგზის ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში სამგზავრო ფუნქციის შენარჩუნებით და შემოვლით მარშრუტზე მხოლოდ დიდი სატვირთო და ტრანზიტული მოძრაობის გადატანით.

იხილეთ დოკუმენტი