თბილისის მერობის კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამების მიმოხილვა

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) დაკვეთითა და საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. პუბლიკაციის მიზანია თბილისის მერობის კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამების შედარებითი ანალიზი, 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის.

იხილეთ დოკუმენტი