თბილისის მერობის კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამების ანალიზი

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს თბილისის მერობის კანდიდატთა წინასაარჩევნო პროგრამების ექსპერტულ ანალიზს. მათ, ვინც თვალს ადევნებს ჩვენს საქმიანობას, ეცოდინებათ, რომ წინასაარჩევნოდ კანდიდატთა პროგრამების ფინანსური რეიტინგიც შემოგთავაზეთ. წინამდებარე პუბლიკაცია კი ამ პროგრამების კიდევ უფრო სიღრმისეული შეფასებაა, რომელიც დარგის ექსპერტებმა მოამზადეს. პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) დაკვეთითა და საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.

იხილეთ დოკუმენტი