ეროვნული უმცირესობების ჩართულობა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში

წინამდებარე პუბლიკაცია აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრმა (EECMD) ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კომისრის ოფისთან ერთად (OSCE-HCNM) პროექტის „საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეროვნული უმცირესობების ჩართულობის გაძლიერება“ ფარგლებში გამოსცა. პუბლიკაციის თემებიც პროექტში მონაწილე პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციებისა და შეხვედრების დროს განხილული საკითხების ანალიზის საფუძველზე შეირჩა. პოლიტიკის ნარკვევი „ეროვნული უმცირესობები საქართველოს პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგში“ მიმოიხილავს, თუ რამდენად არის გათვალისწინებული ეროვნული უმცირესობების საკითხი პოლიტიკური პარტიების პროგრამულ და სტრატეგიულ დოკუმენტებში. პოლიტიკის ნარკვევი „ეროვნული უმცირესობები რუსული პროპაგანდის პირისპირ“ კი აანალიზებს რუსული პროპაგანდის გავლენას ეროვნული უმცირესობების საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ინტეგრაციის ხარისხზე.

იხილეთ დოკუმენტი