ელექტრონული არჩევნების მომავალი საქართველოში

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) დაკვეთით, პროექტის „დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის მხარდაჭერა და გაძლიერება წინასაარჩევნო პერიოდში“ ფარგლებში, რომელიც „ღია საზოგადოების ფონდის“ მიერ არის დაფინანსებული.

იხილეთ დოკუმენტი