დემოკრატიის კრიზისის პერიოდში დემოკრატიის გადასარჩენად: 2018 წლის ანგარიში

EECMD 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში დემოკრატიული პროგრესის მხარდასაჭერად რეგიონში.

იხილეთ დოკუმენტი