დემოკრატიის გასაძლიერებლად: 2019 წლის ანგარიში

Authors: ნანა კობაიძე, ლევან ცუცქირიძე, მაია მაჭავარიანი

EECMD 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში დემოკრატიული პროგრესის მხარდასაჭერად რეგიონში.

იხილეთ დოკუმენტი