გზამკვლევი ევროკავშირი და საქართველო

გზამკვლევი მომზადებულია ორგანიზაციების: ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის, სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა (NIMD) და ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისთვის თანამშრომლობის ფარგლებში.

გზამკვლევი ლაკონური ტექსტით გადმოსცემს საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შინაარს. ასევე, საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობის ისტორიას, ევროკავშირის ძირითად ინსტიტუტებს და პასუხობს საქართველოში გავრცელებულ მითებს ევროკავშირის შესახებ.

იხილეთ დოკუმენტი