გენდერული ბიუჯეტირების გამოწვევები საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე

დოკუმენტი მიმოიხილავს გენდერული ბიუჯეტირების გამოცდილებას საქართველოში და პრობლემის ანალიზს მუნიციპალურ დონეზე. გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ადგილობრივ თვითმმართველობებს უდიდესი როლი აკისრიათ, რადგან სწორედ მათ გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალებისა და მამაკაცების კეთილდღეობა.

იხილეთ დოკუმენტი