ახალი მემარჯვენეები მცირე ბიზნესისათვის

პუბლიკაცია ეფუძნება NIMD-ისა და პოლიტიკური პარტია „ახალი მემარჯვენეების” თანამშრომლობის პროექტის „პ/გ ახალი მემარჯვენეების პოლიტიკის ანალიზის შესაძლებლობების გაზრდა და ინსტიტუციური განვითარების მხარდაჭერა“ ფარგლებში ჩატარებული სემინარებისა და განხილვების შედეგად შედგენილ პოლიტიკის დოკუმენტებს ბიზნესის, ჯანდაცვის, განათლების, მეცნიერების, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სოფლის მეურნეობის დარგებში და განკუთვნილია დისკუსიების, სემინარებისა და საჯარო განხილვების მონაწილეთათვის.

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები წარმოადგენს სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტებისა და „ახალი მემარჯვენეების“ ერთობლივი მუშაობის შედეგს. იგი არავითარ შემთხვევაში არ წარმოადგენს NIMD-ის ოფიციალურ პოზიციას. NIMD არ არის პასუხისმგებელი აქ განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე ან ცალკეულ მოსაზრებებზე. აღნიშნული პუბლიკაციის გამოცემით, NIMD მიზნად არ ისახავს რომელიმე კონკრეტული პარტიის პოლიტიკურ მხარდაჭერას.

იხილეთ დოკუმენტი