ადგილობრივი პოლიტიკის ინტერესების შეფასება

კვლევის ფარგლებში, ქ. თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონში გაიმართა ფოკუსური დისკუსიები ადგილობრივი მოსახლეობისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან და გამოვლინდა აქტუალური საჭიროებები, რომლებიც აღნიშნული რეგიონებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. 

 

იხილეთ დოკუმენტი