ადგილობრივი თვითმმართველობა. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება. ქალები და უსაფრთხოება

ეს პუბლიკაცია მომზადდა ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის (NIMD) და ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისთვის თანამშრომლობით (EPD) და სამ პოლიტიკის დოკუმენტს უყრის თავს. პოლიტიკის დოკუმენტები ემყარება კვლევას, რომელიც შესაბამისი სფეროს პროფესიონალებმა ჩაატარეს. ისინი თანამედროვე ქართული პოლიტიკის გამოწვევებს, თვითმმართველობის რეფორმას, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას, და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდას შეეხება. ამჟამად, ეს თემები ცხარე დებატების საგანია.

ქეთევან ბოლქვაძის პუბლიკაცია ყურადღებას უთმობს სომხეთისა და საქართველოს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების სისტემების შესწავლას და მკითხველს ამ სისტემების დახვეწისათვის რეკომენდაციებს სთავაზობს. კაკუბავასა და ჭინჭარაულის ერთობლივი ნაშრომი პოლიტიკური მონაწილეობის სამართლებრივ და ინსტიტუციონალურ ასპექტებს აანალიზებენ. რუსუდან კერვალიშვილის ნაშრომი მშვიდობის მშენებლობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხში ქალთა მონაწილეობას შეეხება. ავტორი ამ მხრივ საქართველოს მიერ აღებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს მიმოიხილავს და გვთავაზობს რეკომენდაციებს პრაქტიკაში მათი უკეთ იმპლემენტაციისათვის.

იხილეთ დოკუმენტი