მრავალპარტიული რეზოლუცია

2014 წლის 23 დეკემბერს პოლიტიკური პარტიების ორგანიზებით და ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (NIMD) მხარდაჭერით გაიმართა მრავალპარტიული კონფერენცია პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის საკითხებთან დაკავშირებით. პოლიტიკურმა პარტიებმა იმსჯელეს იმ მიდგომებისა და გადაწყვეტილებების შესახებ, რომლებიც უკავშირდება პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის ზრდის საკითხებს და მიიღეს მრავალპარტიული რეზოლუცია – პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდისათვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ.

გაეცანით კონფერნციის ფარგლებში მიღებული მრავალპარტიული რეზოლუციის ოფიციალურ დოკუმენტს.