კონტაქტი

აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (EECMD)

შარაშიძის 7

0179, თბილისი, საქართველო

ტელ:+995 32 291 56 50/51

ელ.ფოსტა:contact@eecmd.org