კონკურსი პუბლიკაციის წარდგენაზე: უკრაინული პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიური საფუძვლების კვლევა

აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრი (EECMD) იწვევს უკრაინულ კვლევით ორგანიზაციებს, აკადემიკოსებს, პოლიტიკის ანალიტიკოსებსა და პრაქტიკოსებს მონაწილეობა მიიღონ უკრაინული პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიური საფუძვლების შესახებ პუბლიკაციის წარდგენის კონკურსში

სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.