დოკუმენტური ფილმი ნიმდის დემოკრატიის სკოლების შესახებ.