Грузія

СЄЦБД продовжуватиме свої зусилля з розвитку інституційної спроможності суб’єктів політичного процесу, подальшого вдосконалення політичних та виборчих правил гри, як і зміцнення демократичних засад політичної культури в країні. Реалізація цих завдань здійснюватиметься за допомогою проведення двосторонніх програм підтримки політичних партій, багатостороннього діалогу щодо активізації участі жінок, молоді та національних меншин у громадському та політичному житті, а також функціонування Шкіл демократії. У 2017 році й надалі питання політичних суб’єктів, політичної культури та політичної системи отримають ще більшої ваги з огляду на зростання антидемократичних настроїв, зменшення довіри до політичних партій та подальше поглиблення поляризації між різними політичними силами в країнах регіону.

Відповідно до програмних цілей СЄЦБД зосередить свою роботу на посиленні внутрішньопартійної демократії та прозорості їхньої діяльності, продовженні діяльності Шкіл демократії в Телаві, Горі, Кутаїсі та Батумі, сприянні діалогу з питань ґендерної рівності в політиці та ознайомленні політичних партій з новими технологіями для покращення їхньої діяльності.