Розвиток політичних програм політичних партій Грузії та неурядових організаці

Публікація містить дослідницькі методи, підходи та традиції, які використовуються для створення політичних програм політичних партій Грузії. Процес, у якому політичні партії перетворюють свої ідеї на політичні програми, має надзвичайний вплив на функціонування національної політичної системи. Обговорення всередині партій, проведення досліджень, система планування та аналізу, моніторинг та оцінка програм, або ж відсутність всього зазначеного, безпосередньо впливає на роботу як партій, так і національну політику загалом.

Це дослідження надає оцінку декільком рівням створення політичних програм. В першу чергу, НІБД зацікавлений у внутрішньопартійних механізмах (якщо такі є) розробки політичних програм, а саме: рівень, до якого процес формування політичних програм інституціолізовано, наскільки він є демократичним та ефективним. У випадку, коли ми спостерігали відстуність таких процесів, то ми намагалися визначити перешкоди, які необхідно подолати. Це дослідження також дивиться на можливості, які існують в некомерційному секторі Грузії –  науково-дослідній сфері – щоб допомогти політичним партіям в цій роботі, а також визначити методи та засоби комунікації, які використовуються для просування політичних ідей.

Переглянути документ