Оцінка гендерної рівності серед політичних партій Грузії

Перший рейтинг гендерної рівності між політичними партіями Грузії був розроблений Нідерландським інститутом багатопартійної демократії у 2014 році. Це третій рейтинг і охоплює 2017 рік. Методологія була уточнена та модифікована таким чином, щоб дозволити змістовну оцінку подій з 2014 року.

Складовий індекс, виражений у відсоткових пунктах, складається з трьох оригінальних компонентів, де виборчий вимір вносить 50% до сукупного показника, а кожен, інституціональний та програмний розміри складають 25% від загальної суми. Виборчий вимір має більш високий бал, оскільки вважається, що в демократичних країнах вибори є найважливішим інструментом, який дозволяє здійснювати владні повноваження.

П’ять політичних партій були відібрані на підставі їх результатів під час виборів місцевого самоврядування 2017 року, яким вдалося подолати поріг у 3%. Такими політичними партіями є: Грузинська мрія, Єдиний національний рух, Європейська Грузія, Альянс патріотів і Трудова партія Грузії.

У виборчому вимірі враховувалися три складові виборів місцевого самоврядування 2017 року: вибори мера, пропорційні та мажоритарні вибори та оцінювали співвідношення жінок серед запропонованих кандидатів та розглядали співвідношення жінок, які були обрані. Тут Трудова партія набрала найбільше – 34,6%, а всі інші перевершили правлячу партію, Грузинську мрію, яка отримала 21,61%.

Інституційний аспект оцінювався відповідно до заходів з гендерної рівності, які партія здійснює, бюджетних асигнувань на питання гендерної рівності, співвідношення жінок у керівних органах, а також існування підрозділів щодо гендерних та жіночих прав у партійній структурі. У цьому вимірі Грузинська мрія знову отримала найнижчу оцінку в 15,63%, а кращим виконавцем була Трудова партія з 34,5%.

Програмний вимір розглядав два основні показники: вжиті заходи гендерної рівності, проведені партією через нормативні акти або інші обов’язкові документи, а також наявність порядку денного гендерної рівності у своїх виборчих платформах. Результати дослідження показують, що за винятком Єдиного національного руху жодна з політичних партій не згадала про права жінок або питання гендерної рівності у своїх відповідних програмах, і лише Грузинська мрія та Європейська Грузія чітко зобов’язалися мати Департамент у справах жінок згідно регламенту.

Загальний рейтинг визнав Єдиний національний рух як лідера із сукупною гендерною рівністю 29,3%. Правляча партія Грузинська мрія посідає останнє місце з загальним балом 17,96%. Друге місце займає Європейська Грузія і Трудова партія з такою ж загальною оцінкою 25,93%, а третє місце – Альянс патріотів – 20,38%.