Конкурс на написання аналітичної роботи “Ідеологічні засади українських політичних партій”

Умови та Завдання

Назва роботи: конкурс на написання аналітичної роботи “Ідеологічні засади українських політичних партій” (можлива назва)

Мова роботи: англійська та українська

Тривалість написання роботи : два місяці

Про СЦБД

Східноєвропейський центр багатопартійної організації (СЦБД) – це організація, яка працює у секторі демократизації та сприяє розвиткові демократії завдяки підтримці міжпартійного діалогу та зміцненню спроможності політичних партій. З офісами в Грузії та Україні, СЦБД афілійована з Нідерландським інститутом багатопартійної демократії (НІБД), організацією, яка працює з понад 200 політичними партіями в більше ніж 20 країнах в Африці, Азії, Східній Європі, Латинській Америці та на Південному Кавказі. Разом із політичними партіями та місцевими партнерами, СЦБД сприяє розвитку інклюзивних та стабільних політичних систем в цих країнах. Крім того, СЦБД допомагає політичним партіям ставати оперативнішими та політично спрямованими. Особлива увага приділяється розширенню прав і можливостей для представників маргіналізованих груп. Для розбудови демократичної культури в країні, СЦБД також забезпечує програмами з політичної освіти, які фокусуються на демократичних цінностях, знанні та навичках.

Про проект

СЦБД запрошує українські аналітичні центри, академічні кола, політичних експертів та практиків із досвідом у сфері досліджень сучасних політичних партій зробити свій внесок у розробку наступної публікації СЦБД про ідеологічні засади українських політичних партій. Беручи за основу загальний зміст аналітичної роботи, автори/організації повинні надати проект запропонованої роботи для подальших обговорень та фінального затвердження організацією СЦБД. Автори публікації будуть запрошені на презентацію-обговорення у рамках проекту.

Контекст

За визначенням оксфордського словника, ідеологія – це система ідей та ідеалів, які формують основу економічної та політичної теорії або політики. Незважаючи на те, що в Україні зареєстровано понад 300 партій, їм складно створювати стабільні ідеологічні платформи. Ситуація ідеологічного вакууму відображає нестачу комунікації програм політичних партій та низьку зацікавленність суспільства в ідеології. Для компенсації цього вакууму, політичні партії обирають інші стратегії: вони формують свої ідеологічні принципи залежно від контексту, аби перемогти у виборчих перегонах та збільшити свій рейтинг. Українські політичні партії часто створюються як виборчі проекти навколо одного лідера, проекти для отримання доступу до влади у власних інтересах.

Брак чітких ідеологічних платформ серед українських політичних партій призводить до поступового руйнування традиційної класифікації партій згідно з лівими, центристськими та правими ідеологіями. В Україні політичний спектр партій характеризується головним чином як “провладний”, “опозиційний”, “прозахідний” або “проросійський”, або асоціюється з іншими регіональними орієнтаціями, які не відображають жодної соціальної або економічної ідеології.

Політичні партії без чітких ідеологій та довгострокових програм уповільнюють процес модернізації політичних структур, і, у такий спосіб, зменшують довіру людей до влади. Зрештою, багатьом українським партіям бракує довстрокового бачення та відповідальності здійснювати зміни в країні. Аби зупинити цю тенденцію, потрібно наголошувати на важливості політичного програмування. Крім того, політичним партіям потрібно краще комунікувати свої програми громадянам для сприяння демократичному розвитку. Цю проблему необхідно вирішити, адже політичні партії відіграють важливу роль у формуванні політичної культури суспільства та керуванні країною.

Мета роботи

У зв’язку з виборами, які незабаром відбудуться в Україні, важливо проаналізувати ідеологічні платформи політичних партій та їх політичну риторику. Необхідно докласти зусиль до збору та поширення інформації щодо ідеологій політичних партій для українського електорату та покращити спроможність партій розвивати та комунікувати чіткі політичні ідеології та політичні програми. Мета даної роботи полягає в аналізі політичних програм партій, які активно беруть участь у політичному житті України. Необхідно ідентифікувати ідеологічні складові, дослідити причини, які спровокували створення ідеологічного вакууму в Україні, і перспективи розвитку ідеологічних засад партій. Автор має розробити рекомендації для сприяння процесу розвитку ідеологічних платформ. Додаткова увага приділяється роботі політичних партій з електоратом для комунікації їх ідеологій.

Рамки роботи

Необхідно проводити аналіз в даній роботі з трьох різних перспектив, які є суттєво важливими для дослідження ідеологічних поглядів українських політичних партій: внутрішньопартійної, міжнародної та суспільної.

З внутрішньопартійної перспективи потрібно дослідити ідеологічну ідентифікацію партій, базуючись на вивченні політичних програм, проаналізувати внутрішнє управління партії як її ідеологічний індикатор, простежити внутрішньопартійну динаміку, що може або сприяти, або перешкоджати розвиткові політичних програм. До того ж, необхідно дослідити, наскільки партії притримуються власного ідеологічного бачення у щоденній політичній роботі.

Де це є доцільним, необхідно оцінити з міжнародної перспективи, якою мірою політичні програми партій відповідають ідеологіям їх міжнародної політичної сім’ї.

Аналітична робота повинна дослідити з суспільної перспективи взаємодії політичних партій з електоратом для комунікації їх ідеологічних платформ.

Завдання аналітичної роботи:

  • Ідентифікувати політичні партії, які активно беруть участь у політичному житті України
  • Визначити можливу ідеологічну приналежність українських партій, вивчаючи їх політичні програми
  • Дослідити різні структурні компоненти політичних програм українських партій: національну безпеку та зовнішню політику, економічний розвиток та добробут громадян, свободу, права людини та конституційний порядок
  • Ідентифікувати подібні та відмінні риси у політичних програмах та позиціях українських політичних партій по відношенню до їх приналежності до міжнародних політичних угруповувань/сімей
  • Проаналізувати роботу політичних партій з їх електоратом для комунікації політичних маніфестів; дослідити використані комунікативні стратегії та засоби
  • Де це є доцільним, розробити цікаві та доречні рекомендації для комунікації та створення політичних програм
  • Наостанок, базуючись на дослідженні та дикусіях, розвинутих у рамках цієї роботи, проаналізувати найкращі наявні реалістичні інтервентивні стратегії, які б могли використовувати організації, що працюють у секторі демократизації, для підтримки розвитку політичних програм українськими політичними партіями.

Процес відбору

Проект аналітичної роботи повинен включати методи дослідження (де є доцільним), план та графік діяльності у рамках роботи над публікацією, можливий план самої аналітичної роботи, бібліографію та строки підоготовки публікації (строк для написання першого чорнового варіанту та приблизний час, необхідний для завершення роботи після наданих коментарів від СЦБД). Першим варіантам роботи буде надана експертна оцінка, і авторів попросять взяти до уваги коментарі та пропозиції, перед тим як вони нададуть остаточну версію роботи.

Кандидати також повинні надати опис витрат/гонорарів, необхідних для отримання кінцевої публікації.

Фінальна версія аналітичної роботи повинна бути написана українською та англійською мовами і не перевищувати 6,500 слів (англійською мовою), враховуючи посилання.

Проект аналітичної роботи не повинен перевищувати 500 слів. Його необхідно надіслати разом з резюме автора та профілем організації до 26 березня 2018 року англійською мовою. Будь-ласка, надішліть пакет документів на електронну адресу Кирила Третяка – ktretiak@eecmd.org. СЦБД перегляне заявки та оповістить успішних кандидатів.

Гонорар

Організації/авторам із ухваленим проектом нададуть фіксований гонорар та забезпечать покриття усіх кошт, пов’язаними з інституційними та організаційними витратами.