Конкурс на написання аналітичної роботи “Участь молоді в українській політиці ”

Умови та Завдання

Назва роботи: конкурс на написання аналітичної роботи “Участь молоді в українській політиці ” (можлива назва)

Мова роботи: англійська та українська

Тривалість написання роботи : три місяці

Про СЦБД

Східноєвропейський центр багатопартійної організації (СЦБД) – це організація, яка працює у секторі демократизації та сприяє розвиткові демократії завдяки підтримці міжпартійного діалогу та зміцненню спроможності політичних партій. З офісами в Грузії та Україні, СЦБД афілійована з Нідерландським інститутом багатопартійної демократії (НІБД), організацією, яка працює з понад 200 політичними партіями в більше ніж 20 країнах в Африці, Азії, Східній Європі, Латинській Америці та на Південному Кавказі. Разом із політичними партіями та місцевими партнерами, СЦБД сприяє розвитку інклюзивних та стабільних політичних систем в цих країнах. Крім того, СЦБД допомагає політичним партіям ставати оперативнішими та політично спрямованими. Особлива увага приділяється розширенню прав і можливостей для представників маргіналізованих груп. Для розбудови демократичної культури в країні, СЦБД також забезпечує програмами з політичної освіти, які фокусуються на демократичних цінностях, знанні та навичках.

Про проект

СЦБД запрошує українські аналітичні центри, академічні кола, політичних експертів та практиків із досвідом у сфері досліджень сучасних політичних партій зробити свій внесок у розробку наступної публікації СЦБД про участь молоді в українській політиці. Беручи за основу загальний зміст аналітичної роботи, автори/організації повинні надати проект запропонованої роботи для подальших обговорень та фінального затвердження організацією СЦБД. Автори публікації будуть запрошені на презентацію-обговорення у рамках проекту.

Контекст

Згідно з законом України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, молоддю вважаються українські громадяни віком від 14 до 35 років. Організація Об’єднаних Націй (ООН) характеризує цю вікову групу як динамічну силу, змінотворця та каталізатор інновацій. Вона створює сприятливе середовище для соціальної та політичної трансформації суспільства.

Незважаючи на те, що молодь представляє одну п’яту від населення світу, її участь у політиці суттєво залежить від політичних, соціально-економічних та культурних контекстів. В Україні, під час проводження національного опитування Центром “Нова Європа” та Фондом ім. Фрідріха Еберта в 2017 році, була виявлена небезпечна тенденція: більшість молодих українців не зацікавлені в політиці. Причини цього явища можуть бути різноманітні: від негативного сприйняття політики до сильної централізації влади, що перешкоджає мобільності молодих лідерів.

Для залучення молоді в політику політичні партії створюють “крила”, молодіжні структури, які діють як “соціальний ліфт” та вхідний квиток для молодих людей в органи влади. Така практика, розповсюджена в країнах ЄС, повинна бути ще дослідженою в Україні, аби виявити, чи має сучасна молодь необхідну політичну платформу для активної участі у розвитку України.

Мета роботи

Метою даної аналітичної роботи є дослідження діяльності молодіжних крил українських політичних партій, аналіз їх ролі у структурі партії та доступу до політики. Крім цього, аналітична робота ставить за мету дослідити молодіжну політику українських партій, їх форми комунікації з молоддю та методи залучення молодих лідерів. Це дослідження повинно наголосити на існуючих прикладах інновацій, виявлених у співпраці українських політичних партій з молоддю. У разі відсутності постійної роботи партій з метою залучення молоді, необхідно проаналізувати, що заважає політичним партіям залучати молодих політичних активістів до своєї роботи. До того ж, це дослідження повинно включати розмірковування над проблематичним питанням: якою мірою “молодіжні крила” надають молодим людям реальні інструменти доступу до політики.

Рамки роботи

Необхідно проаналізувати роль молоді в політиці з різних перспектив – структурної та політичної.

Структурна перспектива фукусується на аналізі роботи молодіжного крила, його організації та координації з материнською партією. З цієї перспективи розглядаються також інновації та способи залучення політичною партією молодді до своєї роботи.

Політична перспектива являє собою реалістичний підхід до оцінки повноважень молодіжного крила приймати рішення, його здатність впливати та формувати політику. З цієї перспективи необхідно дослідити, чи є у політичною партії воля залучати молодь до політики; і, у разі відсутності політичної волі, провести аналіз над можливими причинами такого відчуження.

Серед конкретних завдань аналітичної роботи є аналіз:

  • Організаційної структури молодіжних крил та їх відносини/координація з партіями, у тому числі стосовно фінансування та фінансових механізмів для заохочення та покращення участі молоді в політичному житті України
  • Участі молодих політиків у виборах у якості кандидатів від політичних партій
  • Участі молодих політиків у регуляторній діяльності
  • Молодіжних політик, розроблених партією, базуючись на вивченні програм політичних партій, їх діяльності та комунікації, направлених на молодь
  • Де це є доцільним, запропонувати цікаві та доречні рекомендації у сфері залучення молоді до політики
  • Наостанок, базуючись на дослідженні та дикусіях, розвинутих у рамках цієї роботи, проаналізувати найкращі наявні реалістичні інтервентивні стратегії які б могли використовувати організації, що працюють у секторі демократизації для покращення участі молоді в політиці та покращити її доступ до влади.

Процес відбору

Проект аналітичної роботи повинен включати методи дослідження (де є доцільним), план та графік діяльності у рамках роботи над публікацією, можливий план самої аналітичної роботи, бібліографію та строки підоготовки публікації (строк для написання першого чорнового варіанту та приблизний час, необхідний для завершення роботи після наданих коментарів від СЦБД). Першим варіантам роботи буде надана експертна оцінка, і авторів попросять взяти до уваги коментарі та пропозиції, перед тим як вони нададуть остаточну версію роботи.

Кандидати також повинні надати опис витрат/гонорарів, необхідних для отримання кінцевої публікації.

Фінальна версія аналітичної роботи повинна бути написана українською та англійською мовами і не перевищувати 6,500 слів (англійською мовою), враховуючи посилання.

Проект аналітичної роботи не повинен перевищувати 500 слів. Його необхідно надіслати разом з резюме автора та профілем організації до 27 квітня 2018 року англійською мовою. Будь-ласка, надішліть пакет документів на електронну адресу Кирила Третяка – ktretiak@eecmd.org. СЦБД перегляне заявки та оповістить успішних кандидатів.

Гонорар

Організації/авторам із ухваленим проектом нададуть фіксований гонорар та забезпечать покриття усіх кошт, пов’язаними з інституційними та організаційними витратами.