ზაზა ჭიპაშვილი

ზაზა ჭიპაშვილი შიდა ქართლის რეგიონშო გორის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორია. მანამდე, იგი მუშაობდა საქველმოქმედო–ჰუმანიტარულ ცენტრ „აფხაზეთის“ (CHCA) მიერ, შიდა ქართლის რეგიონში განხორციელებული სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულების პროექტების კოორდინატორად. სხვადასხვა პერიოდში მუშაობდა საჯარო სტრუქტურებში, იყო სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეგიონალური სამსახურის უფროსი და გორის რაიონის გამგეობის სოციალურ საკითხთა განყოფილების ხელმძღვანელი.

ზაზა ჭიპაშვილი არის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA), სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის სპეციალობით. აგრეთვე, დამთავრებული აქვს ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორია–ფილოლოგიის ფაკულტეტი.