თამარ მამეიშვილი

თამარ მამეიშვილი აჭარის რეგიონში ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორია. ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტს შემოუერთდებოდა, იგი მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატიის ინსტიტუტის“ პროექტების კოორდინატორად და „საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტში“ მედიამონიტორად. ასევე, თამარს აქვს adjaranews-ის რედაქტორად და გაზეთ „ბათუმელების“ კორესპონდენტად მუშაობის გამოცდილება.

თამარ მამეიშვილი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მაგისტრია ჟურნალისტიკასა და მედიამენჯმენტში. მისი ინტერესის სფეროებია ახალი ამბები, მედია თეორიები, საზოგადოებრივი აზრისა და კონტენტანალიზური კვლევები. მისთვის საუკეთესო არჩევანია, იცხოვროს დემოკრატიულ და ტოლერანტულ გარემოში და ცდილობს, ნებისმიერ სიტუაციაში თავისი წვლილი შეიტანოს ასეთი გარემოს ჩამოყალიბებაში.