ნინო ხითარიშვილი

ნინო ხითარიშვილი იკავებს დემოკრატიის განათლების პროგრამის უფროსი ოფიცრის პოზიციას აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრში. 2012-2017 წლებში მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია “სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაში”.  2010-2011წწ. გაიარა სტაჟირება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, ხოლო 2011-2012წწ. მონაწილეობდა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის საპარლამენტო პროგრამაში. 2017 წელს პროფესიული გაცვლითი პროგრამით  იმყოფებოდა  აშშ-ში და გაიარა პრაქტიკა საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდში.

ნინო ხითარიშვილი არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი. იგი ასევე სწავლობდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და ფლობს მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში.