იულია ტიმჩუკ

იულია ტიმჩუკ იკავებს ოდესის სკოლის კოორდინატორის პოზიციას. ვიდრე EECMD-ის შემოუერთდებოდა, იგი იკავებდა პროექტის ასისტენტის პოზიციას გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) პროექტში და ასევე მუშაობდა პროექტის კოორდინატორად გაეროს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში (UN-IOM), ოდესისა და მიკოლაევის რეგიონებში დევნილ მოსახლეობასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის თანაცხოვრებისა და თანამშრომლობის გაძლიერების კუთხით. 2015 წლიდან იულია არის ოდესის მერიის ახალგაზრდული საბჭოს წევრი და ასევე ინოვაციებისა და პროექტების მართვის კომისიის თავმჯდომარე.

2015 წელს იულიამ მიიღო მაგისტრის ხარისხი პროექტების მენეჯმენტის მიმართულებით, ოდესის საჯარო ადმინისტრაციის რეგიონულ ინსტიტუტში.