თეონა ჯაფოშვილი

თეონა ჯაფოშვილი იკავებს პოლიტიკური პარტიების პროგრამის ასისტენტის პოზიციას. ვიდრე EECMD-ს შემოუერთდებოდა, საქართველოს პარლამენტის სასწავლო ცენტრის მოწვეული სპეციალისტი იყო. თეონა ასევე მუშაობდა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) საპარლამენტო პროგრამის მკვლევარის პოზიციაზე. იქამდე კი, იყო NDI-ს სტაჟიორი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.

თეონამ წარმატებით დაასრულა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფლობს საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრის და სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების მაგისტრის ხარისხს.  თეონა ასევე მონაწილეობდა გაცვლით პროგრამაში ლიეტუვას ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტსა (2015-2016) და რომის საპიენცას უნივერსიტეტებში (2017).